Työpöytä, työtuoli ja laatikosto Oulun Yrityskalustosta

Hyödynnä korotetun poiston mahdollisuus myös toimistokalustehankinnassa

Koneista, kalustosta ja muusta aktivoidusta irtaimesta käyttöomaisuudesta voidaan tehdä verotuksessa vuosittain maksimissaan 25 %:n poisto menojäännöksestä. Myös toimistokalusteet, kuten sähköpöydät, työtuolit sekä erilaiset säilytyskalusteet lasketaan irtaimeen käyttöomaisuuteen, mikäli ne ovat verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä. Investointien lisäämiseksi korotetut poistot on sallittu verovuosina 2020 – 2023.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että vuosina 2020 – 2023 hankittujen toimistokalusteiden hankintahinnan voit halutessasi vähentää vuosittain jopa 50 % poistoina menojäännöksestä. Edellytyksenä on että poisto on vähennetty kuluna myös verovelvollisen kirjanpidossa. Lisäksi irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenot on verovelvollisen kirjanpidossa eriteltävä siten, että ne ovat helposti erotettavissa muista menoista.

 

Poistoja hyödyntämällä voit tasata hankkimasi laitteen tai kalusteen hankintahinnan useammalle vuodelle. Mutta täytyy huomioida, että korotetun poiston saa tehdä ensimmäisen kerran sinä verovuonna, jona kaluste on hankittu ja sitä seuraavina verovuosina lain voimassaoloaikana. Eli vuonna 2020 hankitusta kalusteesta tai laitteesta saa korotetun poiston tehdä verovuosina 2020 – 2023. Verovuonna 2023 hankitusta kalusteesta tai laitteesta korotetun poiston saa tehdä vain hankintavuonna 2023. Lisätietoja korotetusta poistosta kannattaa kysyä omalta kirjanpitäjältäsi ja käyttää hyväksi annetut edut yrityksesi verotuksessa.

 

Lähde: vero.fi