Hyödynnä verotuksessa korotettu poisto toimistokalusteista.

Korotettu poisto vähentää veroja

Tiesithän, että investointien lisäämiseksi korotetut poistot, on sallittu verotuksessa verovuosina 2020 – 2023?

Korotettu poisto on mahdollista hyödyntää myös toimistokalustehankinnoissa

Poiston suuruus vaikuttaa yritystoimintasi verotettavaan elinkeinotoiminnan tulokseen. Korotettu poisto siis pienentää yrityksesi verotettavaa tulosta ja maksat käytännössä vähemmän veroja vuosina 2020-2023 mikäli haluat toteuttaa poistot tuplana. Eli hyödynnät hankinnan kulujen jaksottamista korotettuna eri vuosille. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosina 2020 – 2023 hankittujen uusien yritystoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden hankintahinnasta voidaan tehdä korotettu poisto, eli normaalin 25 % poiston sijaan voidaan tehdä verotuksessa 50 % poisto menojäännöksestä.

Korotetun poiston käytön ehdot

Korotetun poiston hyödyntämisen ehtona on, että kohteena oleva kone tai laite on verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä. Koneen tai laitteen pitää olla verovelvollisen uutena hankkima ja lain voimassaoloaikana käyttöönotettu. Lisäksi edellytyksenä on, että poisto on vähennetty kuluna myös verovelvollisen kirjanpidossa. Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenot on verovelvollisen kirjanpidossa myös eriteltävä siten, että ne ovat helposti erotettavissa muista menoista.

Narbutas rulokaappi toimistoon, ne sinulle myy Oulun Yrityskalusto Oy. Hyödynnä korotettu poisto verotuksessa.

 

Myös toimistokalusteet, kuten sähköpöydät, työtuolit sekä erilaiset säilytyskalusteet lasketaan irtaimeen käyttöomaisuuteen, mikäli ne ovat verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä. Korotettu poisto on siis etu, joka kannattaa hyödyntää myös toimistokalusteiden hankinnassa.

 

Verohallinnon esimerkki 1:

“A Oy harjoittaa internet-sivujen suunnittelua. A Oy:n toimintaa pidetään elinkeinotoimintana. A Oy hankkii 1.6.2020 suunnittelutoiminnassa käytettävän uuden tietokoneen sekä sähköpöydän ja toimistotuolin. Hankintojen katsotaan kuuluvan EVL 30 §:n mukaisesti poistettavaan irtaimeen käyttöomaisuuteen. Siten A Oy saa tehdä tietokoneesta, sähköpöydästä ja toimistotuolista korotetut poistot.”

Poistoja hyödyntämällä voit tasata hankkimasi laitteen tai kalusteen hankintahinnan useammalle vuodelle. Mutta täytyy huomioida, että korotetun poiston saa tehdä ensimmäisen kerran sinä verovuonna, jona kaluste on hankittu ja sitä seuraavina verovuosina lain voimassaoloaikana. Eli vuonna 2020 hankitusta kalusteesta tai laitteesta saa korotetun poiston tehdä verovuosina 2020 – 2023. Verovuonna 2023 hankitusta kalusteesta tai laitteesta korotetun poiston saa tehdä vain hankintavuonna 2023.

Kannattaako korotettuja poistoja käyttää?

Yrityksen kassa voi olla tiukalla, jos on tehty kalliita investointeja uusiin koneisiin tai laitteisiin. Tällöin korotetut poistot ovat hyödyllinen keino pienentää verotettavaa tulosta, jotta veroja tulisi vähemmän maksettavaksi. Jos yrityksen tulos menee tappiolliseksi korotettujen poistojen takia, verohyötyä ei saada käyttöön kyseisenä verovuotena. Verotuksessa vahvistettava tappio pienentää tulevien voitollisten vuosien verotusta. Lisätietoja korotetusta poistosta kannattaa kysyä omalta kirjanpitäjältäsi ja käyttää hyväksi annetut edut yrityksesi verotuksessa.

Lähde: vero.fi

Ota rohkeasti yhtettä – suunnitellaan teille toimiva toimisto!