Hybridikalustamista ammattitaidolla, Oulun Yrityskalusto

Mitä on hybridityö, hybriditoimisto ja -kalustaminen?

Viime aikoina on puhuttu paljon, että tulevaisuuden työpaikka on hybridi. Vaan mitä termi hybridi tai hybridityö merkitsee? Oletetaan, että tulevaisuuden työelämä edellyttää joustavia hybridiratkaisuja, jotka kannustavat luovuuteen ja yrityskulttuuria vahvistavaan yhteistyöhön. Taidettako tässä toimistotyöntekijät alkavat luomaan? Tuskin sentään, seuraavaksi avaamme käsitettä hybridi.

Hybridityö

Hybridiauto on selkeä asia, ajoneuvo kulkee osittain nestemäisellä polttoaineella ja osittain sähköllä. Auto valitsee itse optimaalisen energianlähteen tai kuljettaja voi pakottaa ajoneuvon kulkemaan vain polttoaineella tai sähköllä.

Hybridikalustamista ammattitaidolla, Oulun YrityskalustoSama idea on hybridityössä, se on yhdistelmä kahta paikkaa tehdä töitä, niiden risteymä.  Työntekijä saa valita tekeekö hän töitä etänä vai saapuuko hän työnantajan toimitiloihin. Toimialat huomioiden työnantajat voivat myös pakkosyöttää tämän hybridityön mallin organisaatioonsa. Pandemian jälkeen tehdyissä tutkimuksissa yritykset uskovat, että tulevaisuudessa tarvitaan avoimempia ja joustavampia lähityötiloja, jotka kannustavat työntekijät yhteistyöhön ja sparraukseen. Työpaikkaa on muokattava uusien teknologioiden mukaan ja sen on myös tuettava inspiroitumista ja hyvinvointia esimerkiksi taukotilojen ja kahvilatarjonnan muodossa. Kuten hybridiautoissa, nykyaikainen tekniikka mahdollistaa sujuvan työnteon monipaikkaisesti. Virtuaalissa huoneissa kokoonnutaan ja pyritään luomaan lähitapaamisen tunnelma.

Perustoimistotilan tarve saattaa tulevaisuudessa pienentyä, koska yksittäisiä työpisteitä tarvitaan aiempaa vähemmän. Keskittymistä vaativaa työtä saatetaan siirtää etänä tehtäväksi. Hydridityön mallista puhuttaessa tarkoitetaan myös sitä, että kotona tai muussa hyväksytyssä etätyöpaikassa on oikeanlaiset työskentely olosuhteet ja kalusteet. Pandemian jälkeen ei ole suotavaa vapaaehtoisesti istua missä sattuu, ergonomia unohdettuna.

Hybridikalustamista ammattitaidolla, Oulun Yrityskalusto

Työpaikoilla tuleekin sopia hybridityön yhteiset periaatteet. Mikä on työntekijöiden halu tehdä osa työstä etänä, haluaako työnantaja edistää etätyön, virtuaalisen yhteistyön ja kasvokkain tehtävän työn yhdistelmää? Tarjoaako työnantaja ergonomiset kalusteet työntekijöille etätöihin? Kirjalliset käytännöt, milloin ollaan työpaikalla ja saako etätöissä rytmittää päivän omanaikataulun mukaan, vai mennäänkö virka-ajan mukaan. Kysymyksiä ja sovittavia asioita lienee yhtä paljon kuin työnantajia.

Hybriditoimisto ja -kalustaminen

Hybriditoimistosta puhuttaessa taas voidaan tarkoittaa perinteisen omat työhuoneet käsittävän toimiston ja avokonttorin yhdistelmää. Näistä hybriditoimistoista käytettiin takavuosina myös termiä monitilatoimisto. Työntekijät valitsevat tilanjaoltaan ja sisustukseltaa kulloiseen työhön sopivan tilan.

Nykyisin kuulee puhuttavan myös hybridikalustamisesta. Tällöin yleisesti yhdistetään toimiston kalusteprojektissa uutta ja vanhaa kalustetta. Risteytetään siis sulvasti eri aikakauden kalusteita.

 

Yrityskalusto on mukana täyden palvelun talona kaikissa näissä hybridistrategian muodoissa. Mallistosta löytyy työpistekalusteita, niin kotiin kuin toimistoon. Teemme avaimet käteen kalusteprojekteja toimistoihin ja Outlet tarjoaa käytettyjä kalusteita.

Lue lisää suunnittelupalvelustamme.

Hybridikalustamista ammattitaidolla, Oulun Yrityskalusto