Reklamaatioiden käsittely

Reklamaatioiden käsittely on yrityksessä organisoitu siten, että asiakas saa vastauksen reklamaationsa ja haitta pyritään minimoimaan mahdollisimman nopeasti. Reklamaatioita pyritään ehkäisemään aktiivisella toiminnalla valvomalla laatua ja toimitusten oikeellisuutta sisäisten prosessien avulla. Eri toimissa työskentelevät työntekijät ovat velvollisia huolehtimaan omaan toimintaansa liittyvien poikkeamien ennaltaehkäisystä ja raportoimaan näistä toimitusjohtajalle.

Tehokas reklamaatioiden käsittelyprosessi organisaatiossamme pyrkii minimoimaan mahdollisimman tehokkaasti asiakkaalle koitunutta haittaa esimerkiksi virheellisen toimituksen tai laskutuksen osalta.

Asiakas voi toimittaa reklamaation yhtiölle kirjeitse (alla malli) ja kotisivujen palautelomakkeen kautta tai sähköpostilla. Myyntisihteeri ottaa vastaan reklamaatiot, jonka jälkeen reklamaatio ohjataan asianomaiselle henkilölle, jonka vastuulla on reklamaation käsittely ja korjaustoimenpiteiden käynnistäminen. Tarvittaessa reklamaatiosta konsultoidaan toimitusjohtajaa ja/tai tavarantoimittajia tai muita kolmansia osapuolia. Reklamaation perusteiden ja mahdollisten saatujen lisätietojen jälkeen asiakkaalle pyritään antamaan mahdollisimman nopeasti ratkaisuvaihtoehdot reklamaation käsittelystä.

Kuljetusvaurio eli kuljetuksessa vaurioituneet tuotteet

Tuotetta vastaanotettaessa on tarkistettava pakkauksen ja tuotteen kunto. Mikäli tuote on vaurioitunut kuljetuksessa, vauriosta on heti ilmoitettava kuljettajalle, joka kirjaa varauman sähköiseen rahtikirjaan. On myös mahdollista, että asiakas ei vastaanota kuljetuksessa rikkoutunutta tuotetta, jolloin tuote palautuu kuljetusliikkeen terminaaliin. Toimitamme korvaavan tuotteen veloituksetta, mikäli varauma on kirjattu asianmukaisesti ylös kuljetusliikkeen sähköiseen järjestelmään ja vahingosta on ilmoitettu myyjälle 14 vuorokauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Piilovaurio on tuotteen vaurio, joka ei ole ollut ulkoisesti havaittavissa ja löytyy vasta pakkauksen purun jälkeen. Piilovauriosta on reklamoitava myyjälle 5 työpäivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta. Mikäli vauriosta ilmoitetaan tämän jälkeen, emme korvaa tuotetta. Reklamaatioon on liitettävä valokuva vaurioituneesta tuotteesta ja pakkauksesta sekä kirjallinen selvitys vaurion laadusta.

Tuotteen vastaanottajan tulee olla valmis luovuttamaan rikkoutunut tuote kuljetusliikkeelle noudettaessa molemmissa tapauksissa.

Huomio:

Takuuaika on viisi vuotta työtuoleille ja sähköpöydille, muut vakiotuotteet 2 vuotta, normaalissa toimisto/julkitilassa (8 h/vrk) käyttöolosuhteissa, ellei toisin mainita.

Myyjällä on materiaali- ja valmistusvirheiden osalta oikeus valintansa mukaan joko korjata tai toimittaa uusi vastaava tavara tai mikäli tämä ei ole mahdollista, myöntää alennus tavaran hinnasta. Tavaran korjaaminen tai uuden toimittaminen ei pidennä takuuaikaa. Edellä esitetystä poiketen asiakaskohtaisille päällisille tai pintakäsittelyille ja luonnonmateriaalien ominaisuuksille ei myönnetä takuuta. Takuu alkaa tavaran toimitushetkestä. Takuu on voimassa edellyttäen, että tavaraa on käytetty ja varastoitu huolellisesti sen käyttötarkoituksen sekä käyttö- ja hoito-ohjeiden mukaisesti sekä että se on asennettu asennusohjeiden mukaisesti.

Takuu ei kata normaalia kulumista, luonnonmateriaalien värivaihteluita eikä virheitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan tuottamuksesta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle välillisiä vahinkoja, joita mahdollisesti on tuotteen virheellisyydestä aiheutunut.