Oulun Yrityskalusto Oy:n yleiset toimitusehdot 5.9.2022 alkaen

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Oulun Yrityskalusto Oy:n (jäljempänä myyjä) ja asiakkaan välillä, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Toimitusehdot sisältävät tiedon muun muassa tarjouksista, sopimuksen syntymisestä, toimitustavoista ja -hinnoista, palautuskäytännöistä sekä maksutavoista.

Tarjous ja sopimuksen syntyminen

Räätälöity kokonaistarjous on voimassa seitsemän (7) vuorokautta tarjouksen päiväyksestä, ellei toisin mainita. Tarjous on voimassa välimyyntivarauksin, eli tarjous on voimassa annetun ajan ja/tai niin kauan kuin tavaraa riittää Oulun varastolla.

Tarjoukseen liittyvät suunnitelmat, piirustukset, kuvat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta, eikä asiakkaalla ole oikeutta kopioida tai luovuttaa niitä tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä tarjouksen ilman muutoksia. Sopimus syntyy muussa kuin tarjouspohjaisessa kaupassa silloin, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

Hinnat

Hinnoittelun perustana on tarjouspäivänä voimassa olevat myyjän verottomat hinnat, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Tarjouksessa erikseen määriteltyjen toimitus-, asennus-, ja muiden palveluiden hinnat veloitetaan erikseen. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä mahdollisesti muut vastaavat lakisääteiset maksut. Normaali kuljetuspakkaus sisältyy hintoihin.

Internetsivuillamme esitetyt hinnat sisältävät alv 24 %, (alv 0 % hinnat merkitty erikseen). Mainonnassa esitetyt tarjoushinnat tuotteista ovat voimassa annetun ajan ja/tai niin kauan kuin tavaraa riittää Oulun varastolla.

Vakuus ja ennakkomaksu sekä myyjän oikeus olla toimittamatta

Mikäli vakuuden asettamisesta tai ennakkomaksun maksamisesta on sovittu, vakuus on annettava ja ennakkomaksu maksettava ennen tavaran tai palvelun toimittamisen aloittamista.  Ennakkomaksu veloitetaan kotitalouksilta eli ilman y-tunnusta tehtävän myynnin yhteydessä. Myyjä pidättää oikeuden olla toimittamatta tuotteita, jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä myyjän asiakkaalle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan tai asiakas ei ole asettanut sovittua vakuutta tai maksanut ennakkomaksua sekä jos asiakkaan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä.

Toimitusehto

Kalusteiden toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa Oulussa. Erikseen voidaan sopia, “Toimitettuna perille asiakkaan toimipaikkaan” (arkisin 8-16). Toimituksesta veloitetaan Oulun kaupunkialueella 62 € / käynti (50 € alv 0 %).  Muualle Suomeen rahti sovitaan ja veloitetaan asiakkaalta myyjän ja ostajan yhdessä tekemän toimitustavan mukaisesti. Maksulliset kuljetuksen lisäpalvelut, kuten sisäänkanto sekä aikataulutettu jako, sovitaan myynnin kanssa ja ne lisätään laskuun sovitun mukaisesti. Turhasta jakelusta veloitamme kuljetusliikkeen voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Huomioi, että tämä hinta voi poiketa kiinteästä kuljetushinnastamme. Lavat ja lavakaulukset veloitetaan menekin mukaan. Asennus veloitetaan erikseen, jollei tarjouksessa ole toisin mainittu.

Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika lasketaan alkavaksi sopimuksen voimaantulopäivästä tai jolloin kaikki toimituksen täyttämistä varten tarvittavat tiedot on toimitettu myyjälle. Toimitusviikko tarkoittaa viikkoa, jonka aikana tavara toimitusehdon mukaisesti toimitetaan.

Muutokset toimitukseen

Asiakkaan muutospyynnöt toimituksen sisältöön tai aikatauluun on esitettävä kirjallisesti ja sovittava asiakkaan ja myyjän välillä niiden vaikutuksesta hintaan ja toimitusaikaan ja mahdollisesti muihin ehtoihin. Toimitusajan muutospyyntö on tehtävä kirjallisesti vähintään kymmenen työpäivää ennen sovittua toimitusaikaa tai milloin toimitusaika on lyhyempi kuin kymmenen työpäivää vähintään kyseisen toimitusajan verran ennen aiottua toimitusaikaa. Mikäli toimitus sovitaan siirrettäväksi asiakkaan muutospyynnön johdosta, asiakkaalta veloitetaan muutoksesta aiheutuneet varastointi- ja muut välttämättömät kustannukset laskun mukaan.

Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ja edellyttäen, että osapuolet olivat sopineet sitovasta toimitusajasta, asiakkaalla on oikeus saada korvaus viivästyksen johdosta asiakkaalle aiheutuneista välittömistä vahingoista. Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon myyjä ei voi vaikuttaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, on myyjällä oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este tai epäsuhta on poistunut. Jos este tai epäsuhta jatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman, että toisella osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti.

Maksuehto, viivästyskorko ja perintäkulut

Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, maksuaika on seitsemän (7) päivää netto toimituspäivästä. Osatoimitukset veloitetaan toimituksittain, mikäli ei ole erikseen muuta sovittu. Mikäli toimitus tai lasku on virheellinen, on se kuitenkin virheettömältä osalta maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksun viivästyessä myyjällä on oikeus periä korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa ja oikeus periä perintäkulut. Omistusoikeus tavaraan siirtyy asiakkaalle silloin, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Ennakkolaskulla maksuaikaa on seitsemän (7) päivää. Ennakkolasku tulee asiakkaalle sähköpostitse tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tilauksen tekemisen jälkeen. Tuotteet lähtevät toimitukseen vasta, kun maksusuoritus näkyy järjestelmässämme. Tämä vie tyypillisesti 1 – 3 arkipäivää maksun suorittamisesta.

Toimisto- ja laskutuslisät

Tilauksen käsittelykuluna veloitetaan 7,44 € (6 € alv 0 %) laskutuslisä /lasku. Ennakkolaskussa ei veloiteta laskutuslisää.

Tavaran luovutus ja tarkastamisvelvollisuus

Asiakkaan on toimitusehdon mukaisella luovutushetkellä tarkastettava, että toimitus on sovitun mukainen ja että tavara on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Mikäli asiakas havaitsee toimituksessa tai tavarassa sanotun virheen, on hänen reklamoitava siitä kirjallisesti ja viipymättä virheen havaittuaan kuitenkin viimeistään neljän (4) arkipäivän kuluessa toimituksesta. Tavaran vahingoittuminen ei oikeuta kieltäytymään vastaanottamasta tavaraa tai maksamasta sitä koskevaa laskua.

Noutopisteen käyttö

Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus käyttää tuotteiden noutoon myymälämme yhteydessä olevaa noutopistettä. Noudettavien tuotteiden tulee olla maksettuna etukäteen tai myyjälle pitää olla toimitettuna hyväksytty yrityksen laskutusosoite. Asiakkaan pyynnöstä ostetut tuotteet toimitetaan noutopisteeseen, josta nouto tulee tehdä arkisin saman vuorokauden kuluessa tai sovitusti viikonloppuna. Oven avaus tapahtuu soittamalla puhelinnumeroon 050 476 4664, jolloin ovi on avattavissa 10 sekunnin ajan. Noutajan vastuulla on huolehtia ovi ja/tai ovet takaisin lukkoon. Mikäli noutopisteessä on useamman hakijan tuotteet, hakija vastaa siitä, että ottaa mukaansa vain hänelle merkityt tuotteet. Tilassa on tallentava kameravalvonta. Asiakkaan vastuu tuotteen kunnosta alkaa hänen nostettua tuote pois noutopisteestä.

Takuuaika

Takuuaika on viisi vuotta työtuoleille ja sähköpöydille, muut vakiotuotteet 2 vuotta, normaalissa toimisto/julkitilassa (8 h/vrk) käyttöolosuhteissa, ellei toisin mainita.

Myyjällä on materiaali- ja valmistusvirheiden osalta oikeus valintansa mukaan joko korjata tai toimittaa uusi vastaava tavara tai mikäli tämä ei ole mahdollista, myöntää alennus tavaran hinnasta. Tavaran korjaaminen tai uuden toimittaminen ei pidennä takuuaikaa. Edellä esitetystä poiketen asiakaskohtaisille päällisille tai pintakäsittelyille ja luonnonmateriaalien ominaisuuksille ei myönnetä takuuta. Takuu alkaa tavaran toimitushetkestä. Takuu on voimassa edellyttäen, että tavaraa on käytetty ja varastoitu huolellisesti sen käyttötarkoituksen sekä käyttö- ja hoito-ohjeiden mukaisesti sekä että se on asennettu asennusohjeiden mukaisesti. Takuu ei kata normaalia kulumista, luonnonmateriaalien värivaihteluita eikä virheitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan tuottamuksesta.
Turhasta takuukorjauskäynnistä ja vianetsinnästä veloitamme 74,40 € (60 € alv 0%).

Palautukset

Hyväksytyn tarjouksen tai tilauksen mukaista ja virheetöntä tavaraa ei voi palauttaa.

Palautukset verkkokaupassa

Verkkokaupassa asiakkaalla on 14 päivää aikaa palauttaa tuote. Palautusoikeus ei koske räätälöityjä tuotteita, erikoistilauksia, mittatilaustuotteita tai suuria tilauksia tai tuotteita, jotka eivät kuulu perusvalikoimaamme. Pakkaukset saa avata ja tuotteen saa tarkistaa. Jotta palautusoikeus on mahdollista, tulee tuotteen olla virheettömässä kunnossa ja alkuperäisessä pakkauksessaan. Lisäksi kaikki tuotteen mukana tulleiden oheistarvikkeiden on oltava palautuksen mukana.

Palautettava tuote on pakattava huolellisesti, sillä asiakas vastaa palautettavan tuotteen kuljetusriskistä ja vahingoittumisesta. Tarvittaessa on suositeltavaa harkita lisäpaketointia vahinkojen välttämiseksi. Palautettavan tuotteen mukaan tulee liittää kaikki toimituksessa mukana tulleet oheistarvikkeet, esimerkiksi alkuperäiset pakkausmateriaalit ja ohjeet.

Palautustilanteessa tulee asiakkaan ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme ja ilmoittaa palautuksesta. Asiakas maksaa palautettavan tuotteen rahtikustannukset. Palautukset käsitellään aina tapauskohtaisesti asiakaspalvelijamme kanssa.

Vastuunrajoitus ja sovellettava laki

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle muita kuin näissä toimitusehdoissa todetut asiakkaalle aiheutuneet välittömät vahingot. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle välillisiä vahinkoja.  Myyjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat riidat, joita osapuolet eivät kykene keskinäisin neuvotteluin sopimaan, ratkaistaan Oulun Käräjäoikeudessa.

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 5.9.2022 alkaen toistaiseksi ja ne korvaavat aiemmat yleiset sopimusehdot. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtoja haluamallaan tavalla.

Oulun Yrityskalusto Oy, Haaransuonkuja 3, 90240 Oulu.