VASTUULLISESTI  JO VUODESTA 1995

Oulun Yrityskalusto Oy tarjoaa korkealaatuisia ja vastuullisesti tuotettuja toimistokalusteita erinomaisella hinta-laatusuhteella yritysten sekä yksityistalouksien tarpeisiin. Teemme kaikkemme varmistaaksemme tuotteidemme korkeimman mahdollisen laadun, miettien kuitenkin kokonaisvaltaisesti tuotteen elinkaarta. Vastuullisuus on osa arkeamme.

Yritysetiikkansa mukaisesti Oulun Yrityskalusto Oy on sitoutunut eettisesti kestäviin toimintatapoihin ja noudattaa toiminnassaan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Emme hyväksy taloudellista väärinkäytöstä, kiristystä tai kavallusta missään muodossa.

Kunnioitamme immateriaalioikeuksia ja suojaamme asiakastiedot. Toimimme rehellisten periaatteiden mukaisesti myynti- ja kilpailutilanteissa.


TAVARANTOIMITTAJIEN VASTUULLISUUS

Tuotteiden laatua valvotaan aktiivisella toiminnalla, valvomme toimitusten oikeellisuutta sisäisten prosessien avulla. Meillä on tavarantoimittajiemme sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa pitkä asiakkuussuhde, joka antaa luotettavuutta prosesseihin. Esimerkiksi pitkäaikaisen pääkansitoimittajamme kannet ovat kaikki M1 ympäristöluokiteltuja. Kangastoimittajat ovat puolestaan sertifioineet tuotteensa Ökötex -laatusertifikaatin mukaisesti.

Rahtiliikenteessä käytettäviä lavoja kierrätämme omassa toiminnassamme vuodesta toiseen. Vakiintuneiden alihankkijoiden kanssa on yhteisesti sovitut käytännöt Fin ja Euro lavojen käytöstä, kaikki osaavat antaa arvon kierrätykselle.

Edellytämme myös tavarantoimittajilta kansainvälisten ja paikallisten lakien noudattamista ja sitoutumista kestävän kehityksen periaatteisiin.

Rakennusmateriaalin päästöluokka M1

KIERTOTALOUS

Toimintaamme ohjaa kiertotalousajattelu ja etusijajärjestys, jonka mukaan pyrimme ensisijaisesti ohjaamaan niin vanhat kalusteet kuin pakkausmateriaalit uusiokäyttöön, uudelleenvalmistukseen tai kierrätykseen. Uusiokäytöllä tarkoitamme tässä sitä, kun toimitamme asiakkaalle uudet toimistokalusteet, puramme vanhat kalusteet asiakkaan tiloista pois. Käyttökelpoiset kalusteet myymme edelleen Maikkulan kivijalkamyymälässä ja käyttökelvottomat kalusteet kierrätämme asianmukaisesti yhteistyökumppaneidemme kanssa. Lue lisää vanhojen toimistokalusteiden kierrätyksestä.

Etusijajärjestyksen mukaan pyrimme ohjaamaan myös pakkausmateriaalit uudelleenvalmistukseen tai kierrätykseen. Myymällä varastotuotteita jää yksittäisen tuotteen pakkausmateriaalin määrä hyvin pieneksi. Varastoitavat tuotteet tilaamme ja käsittelemme osissa, jolloin pakkausmateriaali on pahvia. Pahvin keräämme ja kierrätämme edelleen pahvinkeräykseen erikoistuneiden yhteistyökumppaneiden avulla.

Pyrimme välttämään muovin käyttöä pakkauksissa kaikin mahdollisin tavoin. Esimerkiksi yksittäispakatut tuotteet on suojattu pahvilla. Toimintamallimme mukaisesti valmistelemme ja esikasaamme tuotteet Oulun Maikkulan logistiikkakeskuksessa. Näin varmistamme pakkausmateriaalin tehokkaan kierrätyksen ja uudelleen käytön. Samalla pakkausmateriaalin turha kuljettaminen asiakkaan luokse ja sieltä kierrätykseen vähenee ja pystymme kierrättämään pakkausmateriaalin tehokkaasti yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Kierrätämme metallin ja alumiinin suomalaisen kierrätysliiketoiminnan edelläkävijän kanssa. Heillä on yli sadan vuoden kokemus materiaalin käsittelystä ja lupauksensa mukaisesti yli 90 % heille toimittamastamme materiaalista etenee kierrätykseen tai hyötykäyttöön.

VOLYYMIN HYÖDYNTÄMINEN LOGISTIIKASSA           

Tuotteiden kuljetukseen tehtaalta varastomme tuotteet pakataan kustannustehokkaasti hyödyntäen volyymiä. Esim. pöytälevyt tilataan ja varastoidaan lavoittain, jolloin pakkausmateriaalin menekki on vähäinen. Myymällä varastotuotteita ja kasaamalla valmiit tuotteet komponenteista, jää yksittäisen tuotteen pakkausmateriaalin määrä ja rahditusliikenteen haitat pieneksi. Ympäristön kannalta ekologinen kestävyys paranee ja kuljetuksen hiilijalanjälki pienenee. Yritysetikkansa mukaisesti Oulun Yrityskalusto Oy on sitoutunut eettisesti kestäviin toimintatapoihin myös oman asennuksen logistiikan suunnittelussa ja toteutuksessa. Osaavalla ajojärjestelyllä vältämme hukka-ajot.

Työtuolit heti varastosta

JATKUVA KEHITYS  JA TYÖNTEKIJÖIDEN VASTUU

Eri toimissa työskentelevät työntekijät ovat velvollisia huolehtimaan omaan toimintaansa liittyvien epäkohtien ennaltaehkäisystä ja raportoimaan näistä toimitusjohtajalle korjaavien toimenpiteiden käynnistämiseksi. Henkilökuntamme on velvoitettu ylläpitämään ammattitaitoaan erilaisin kurssein, mm. huolehtimaan ajantasaisesta työturvallisuuskurssituksen suorittamisesta sekä ensiaputaitojen päivittämisestä EA1 kurssin suorittamisen muodossa.

Arvostamme erilaisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia rekrytoinnissa ja palkkauksessa sekä henkilöstön kehittämisessä ja urakehityksessä. Emme hyväksy syrjintää sukupuolen, kansallisuuden tai etnisen alkuperän, iän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, henkisen tai fyysisen haitan, poliittisten tai muiden näkemysten, yhteiskunnallisen aseman, perhesuhteiden tai muun henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Noudatamme  järjestäytymisvapautta, yksityisyyden suojaa, työehtosopimustoimintaa, työaikoja sekä palkanmaksua koskevia lakeja ja sopimuksia.

Huolehdimme arvojemme mukaisesti toistemme hyvinvoinnista ja ihmisiä yksilöinä arvostaen. Vaikutamme jokainen omilla toimillamme siihen, että työympäristömme on turvallinen ja terveellinen. Meillä kaikilla on vastuu avoimesta keskustelusta ja toiminnan ja työyhteisön jatkuvasta kehittämisestä. Viimeiset vuodet on henkilöstön lähtövaihtuvuus ollut 0%.

Seuraamme ajankohtaisia säädöksiä ja päivitämme toimintaamme niiden mukaan oikea-aikaisesti.

Lopuksi haluamme vielä muistuttaa tuotteiden takuukorjauksesta. Sekin prosessi on meillä kirjoitettuna auki.

Lataa :
OULUN YRITYSKALUSTO OY, VASTUULLISESTI VUODESTA 1995