Kaikki luovat arvoa asiakkaalle

Alla kaksiosaisen blogisarjan toinen osa.


”Ei alaisia vaan kollegoita”, osa 2: Kaikki luovat arvoa asiakkaalle

Yrityskalusto on täyden palvelun ja laajan valikoiman julkitila- ja toimistokalustaja. Terhi Vesterinen SolPoint ja Johanna Laurinen Businessworks haastattelivat Yrityskaluston toimitusjohtajaa Mia Runtti-Mannista. Kaksiosaisen blogisarjan ensimmäisen osan teemana on johtaminen henkilöstö- ja asiakaskokemuksen osatekijänä. Toisessa osassa keskitymme yhdessä luotavan asiakasarvon näkökulmaan.


Yrityksessä jokaisen henkilön on tärkeä ymmärtää, mikä on oma rooli asiakkaan palvelupolulla ja miten oma tekeminen luo arvoa asiakkaalle. Oman roolin lisäksi on tärkeää jakaa omaa tietoa ja luoda tiimille yhteinen ymmärrys niin asiakkaasta kuin liiketoiminnasta.

 

Jokaisella on rooli asiakkaan palvelupolulla

Jokaisen tiimin jäsenen luoma arvo on yhtä arvokasta kokonaisuuden kannalta. Ilman onnistumista kaikissa palvelupolun vaiheissa kokonaisuus ei voi onnistua erinomaisen asiakaskokemuksen edellyttämällä tavalla.

 

Kuva: Palvelupolun vaiheet


Asiakkaan tie yrityksen palveluiden ostamiseen ja käyttämiseen on vaiheiden kautta etenevä palvelupolku (kuva). Ensimmäiset kosketuspisteet yrityksen ja asiakkaan välillä liittyvät tyypillisesti siihen, että yritys tulee asiakkaan tietoisuuteen ja asiakas inspiroituu yrityksen palveluista. Se miten hyvin yritys tavoittaa ja puhuttelee kohderyhmää netissä ja sosiaalisen median kanavissa vaikuttaa asiakkaan sitoutumiseen ja halukkuuteen käyttää yrityksen palveluita. Some-seuraajakunta kasvaa, kun yritys puhuttelee oikeaa kohderyhmää sille merkityksellisillä asioilla. Yrityksen tulee myös jatkuvasti seurata, mitä asiakkaat netistä etsivät, mitä kysymyksiä he kysyvät ja mitä tuotteita ostavat.

Yrityskaluston toiminnassa seuraavassa vaiheessa kosketuspisteet asiakkaan kanssa liittyvät sisustussuunnitteluun ja tuotteiden ostamiseen. On tärkeä ymmärtää, mihin kokonaisuuteen asiakas tarvitsee suunnittelutyötä ja mitä odotuksia heillä on sekä prosessille että lopputulokselle. Koko tiimin on yrityksessä tärkeä ymmärtää, mitä arvoa eli hyötyä suunnittelu- ja myyntityö tuo yrityksen nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille.

Kolmannessa vaiheessa kosketuspisteet liittyvät huonekalujen asentamiseen ja käyttöönottoon asiakkaan omissa tiloissa. Ymmärrys siitä, minkälaisia tilanteita yrityksen asentajat kohtaavat asiakkaan luona ja minkälaisia päätöksiä asentajien pitää pystyä tekemään asiakkaalla, täytyy olla koko tiimin tiedossa. Kuinka paljon esim. asentajan täytyy tietää asiakkaan alkuperäisestä suunnitelmasta ja tilauksesta, siitä ”mistä on puhuttu”? Asentaja on tässä vaiheessa jatkamassa jo aikaisemmin aloitettua palvelupolkua ja suunnitelma konkretisoituu. Palaute niistä asiakaskohtaamisista, joita asentajilla tulee vastaan, on arvokasta pohdittavaksi myös yrityksen arvolupauksen ja palvelupolun alkupään kehittämiseksi.

 

Tiimityö edistää jaettua ymmärrystä

Asiakkaan kanssa koko palvelupolun läpi kulkeminen on yritykseltä tiimityötä. Se vaatii empatiataitoja niin asiakasta kuin kollegaa kohtaan. Käytännössä se on kykyä kuunnella, kysyä ja asettua toisen asemaan, ja kykyä osoittaa, että ymmärrät häntä. Lisäksi tiimityö vaatii avoimuutta yrityksen tavoitteesta ja tilanteesta, sekä yhteistä ymmärrystä yrityksen perustehtävästä. Yrityksen pitää myös pystyä kuljettamaan tietoa asiakkaasta läpi palvelupolun ja lisäämään jokaisen tekijän ymmärrystä asiakkaista, heidän tarpeistaan ja kipupisteistä.

Avoimessa keskustelussa, luottamuksellisen tunnelman luomisessa ja oman roolin merkityksen esiintuomisessa ei ole sijaa korkealle valtaetäisyydelle. Jotta jokainen henkilö ymmärtää ja hyväksyy oman roolin ja mahdollisuuden tuottaa arvoa asiakkaalle palvelupolulla, tiimin jäsenet ovat jäseniä, kollegoja keskenään.


Kirjoittajista

Terhi Vesterinen (KTM) on johtamisen kumppani yrityksessään SolPoint. Terhi auttaa asiakkaittaan onnistumaan johtamisessa kehittämällä, kouluttamalla ja coachaamalla.

Johanna Laurinen (FM) on muotoilija ja liiketoiminnan kehittäjä yrityksessään Businessworks. Johanna tekee kehittämis- ja innovointityötä muotoilun keinoin asiakasorganisaatioille, sekä auttaa organisaatioita hyödyntämään muotoilua omassa toiminnassaan.

Johtamisessa onnistuminen tarkoittaa empatiaa isolla E:llä

Toimitusjohtajamme Mia Runtti-Manninen pääsi Terhi Vesterisen (SolPoint) ja Johanna Laurisen (Businessworks) haastateltavaksi.

Keskusteluista syntyi kaksiosainen blogisarja.  Alla näet ensimmäisen osan.

”Ei alaisia vaan kollegoita”, osa 1: Johtamisessa onnistuminen tarkoittaa empatiaa isolla E:llä

Yrityskalusto on täyden palvelun ja laajan valikoiman julkitila- ja toimistokalustaja. Terhi Vesterinen SolPoint ja Johanna Laurinen Businessworks haastattelivat Yrityskaluston toimitusjohtajaa Mia Runtti-Mannista. Kaksiosaisen blogisarjan ensimmäisen osan teemana on johtaminen henkilöstö- ja asiakaskokemuksen osatekijänä. Toisessa osassa keskitymme yhdessä luotavan asiakasarvon näkökulmaan.

Mia Runtti-Manninen on toimistokaluste- ja kiinteistöalan ammattilainen. Kun eteen tuli mahdollisuus siirtyä Yrityskaluston toimitusjohtajaksi kolmisen vuotta sitten, Mia ei epäillyt tarttua haasteeseen.

”Olin toiminut aiemmin sekä sisustussuunnittelijana että projektinjohtotehtävissä, joten tarjous tuntui houkuttelevalta. Pitkään toiminnassa ollut Yrityskalusto oli vastikään saanut uuden omistajan, joka antoi minulle varsin vapaat kädet työhöni.”

Yrityskaluston liiketoimintamallia on uudistettu askel askeleelta. Käytettyjen toimistokalusteiden kaupasta on siirrytty uusien kalusteiden maahantuontiin, myyntiin ja asennukseen. Oma maahantuonti mahdollistaa kattavan ja asiakaskohtaisesti räätälöitävän tuotevalikoiman nopeasti ja joustavasti.

Yhdessä tehden erinomainen henkilöstö- ja asiakaskokemus

Erinomainen asiakaskokemus edellyttää henkilöstön saumatonta yhteistyötä. Alusta saakka Mialle oli selvää, että uudistamista lähdetään tekemään yhdessä henkilöstön kanssa. Jokainen aamu aloitetaan kahvihetkellä, jossa tuumataan yhdessä tulevaa päivää. Onkin tärkeää miettiä tarkoin, kuka kohtaa asiakkaan missäkin vaiheessa toimitusketjua.

”Yleensä myyjä on asiakkaan ensimmäinen kontakti ja vaikuttaa siihen, millaiseksi asiakassuhde lähtee muodostumaan.  Meillä kalustesuunnittelija ja myyjä on sama henkilö. Yhtä tärkeä linkki toimitusketjussa on myös kalusteasentaja, joka on lopulta yrityksemme käyntikortti. Myynnin ja suunnittelun ohella asennus- ja varastotyö ovat ydinosaamistamme, johon haluamme panostaa.”

Yrityskalustossa henkilöstöä yhdistää aito kiinnostus löytää asiakkaalle paras mahdollinen ratkaisu.

”Meillä on yhä enemmän asiakkaita, joilla on tyhjä, kalustettava tila. Minulle on ollut tärkeää löytää yritykseemme ihmisiä, joiden kanssa voidaan yhdessä suunnitella ja toteuttaa nopeasti asiakkaalle paras kokonaisratkaisu. Jos sinulla ei ole rakkautta kalustelevyä kohtaan, homma ei toimi.”

Aitoa ihmisten arvostamista

Ihmisten johtamisessa Mia uskoo empatian, luottamuksen ja jämäkkyyden voimaan. Yrityskaluston kulttuurista kertoo yhteinen huumori, joka on osa arkipäivää. Tunteita saa tuulettaa ja onnistumisia juhlistetaan tilaamalla pizzat koko porukalle.

”Kaikissa yrityksissä ei ole tilaa huumorille, mikä luo positiivista ilmapiiriä. Huumori edellyttää luottamusta ja se pitää lunastaa jokainen päivä. Meillä saa sanoa, mikä ärsyttää. Jos jokin asia hiertää, sitä lähdetään purkamaan yhdessä. On tärkeää, että jokaisen työtä ja näkemystä arvostetaan.”

Esimiehenä Mia haluaa olla aito ja tasavertainen ihmisten johtaja.

”Tyylini johtaa on olla ihminen ihmiselle. Luottamus pitää ansaita ja pelisääntöjä noudattaa. Yksi työntekijöistä kuvasi kerran, että olen jätkä jätkien joukossa, mutta ei ole epäilystäkään kuka tekee päätöksen. Se oli minulle hieno palaute.” Loppujen lopuksi johtamisessa onnistuminen tarkoittaa empatiaa isolla E:llä.

 

Kirjoittajista

Terhi Vesterinen (KTM) on johtamisen kumppani yrityksessään SolPoint. Terhi auttaa asiakkaittaan onnistumaan johtamisessa kehittämällä, kouluttamalla ja coachaamalla.

Johanna Laurinen (FM) on muotoilija ja liiketoiminnan kehittäjä yrityksessään Businessworks. Johanna tekee kehittämis- ja innovointityötä muotoilun keinoin asiakasorganisaatioille, sekä auttaa organisaatioita hyödyntämään muotoilua omassa toiminnassaan.

 

Lujaa osaamista yhteistyössä

Kun Lujatalon Oulun toimipiste muutti rakentamaansa uuteen kiinteistöön Rautionkadulle, pääsimme toimittamaan kohteen kalustuksen. Toteutuimme heille, heidän toiveidensa mukaisen, ergonomisen ja raikkaan uuden toimistoympäristön.

Työhuoneisiin tuli ergonomiset työskentelyolosuhteet jokaiselle työntekijälle.
Kokoushuoneesta rakentui raikas kokonaisuus pirtsakalla punaisella; Lujan omalla värillä. Taukotila toteutettiin moderniksi, kiintokalusteisiin sopivaksi kokonaisuudeksi. Kaikkia tiloja yhdistämään suunniteltiin ja valmistettiin EcoSilence huopalevystä akustoivat kiinnityspinnat logolla.

Yhteinen projektimme käynnistyi kevät talvella 2019 vanhojen kalusteiden kartoituksella ja uusien tarpeiden määrittelyllä.

Kevään ja kesän aikana kalustesuunnitelmat hioituivat ja syksyn korvalla Lujatalon väki pääsi nauttimaan lopputuloksesta.

Me Yrityskalustolta kiitämme mukavasta yhteistyöstä ja toivotamme rakentavia työpäiviä koko henkilökunnalle!

 

Projektin päätteeksi saimme Lujatalolta vielä mukavan sähköpostin:

”Kiitämme Oulun Yrityskalustoa hyvästä asiakkaan kuuntelemisen taidosta ja yhteistyöstä, niin suunnittelun kuin asennuksenkin puolesta. Näin saimme omannäköiset, toimivat ja viihtyisät toimistotilat käyttöömme.”

 

Avoin työpaikka

Asiakkuusyhteyshenkilö

– Onko sinulla työkokemusta B2B-myynnistä? Oletko kiinnostunut sisustamisesta?
Nyt on mahdollisuutesi, etsimme Oulun Yrityskalustolle lisähenkilöä myyntiin!

Mitä ominaisuuksia toivomme Sinulta?

• Osaat rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita
• Haluat tehdä uusasiakashankintaa
• Ajokorttia ja halukkuutta matkustamiseen
• Järjestelmällisyyttä ja paineen sietoa työtehtävien hoitoon
• Oma-aloitteisuutta ja asioiden vakuuttavaa esittämistä
• Tiimityötaitoja ja huumorintajua
• Haluat kehittää itseä ja yritystä
• Hyvät vuorovaikutustaidot, sekä suomeksi että englanniksi

Mitä tarjoamme Sinulle?

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja oma-aloitteisen tehtäväkentän B2B toimistokalusteiden parissa. Perehdytämme tehtäviin ja tarjoamme viihtyisän työympäristön sekä monipuolisen tehtäväkentän ratkomassa asiakkaiden kalustetarpeita.

Lisäksi saat avuliaat, positiiviset ja huumorintajuiset työkaverit, joilla on välittävä asenne asiakkaisiin sekä kollegoihin.
Työaika on pääsääntöisesti ma-pe klo 8 – 16.

Oulun Yrityskalusto Oy – toimistosi kalustaja vuodesta 1995.

Kiinnostuitko? Lue lisää meistä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi palkkatoivomuksineen ja liitä mukaan myös CV osoitteeseen mia@yrityskalusto.fi

Voiko satulatuolilla istua väärin?

Syysmyrsky puhalsi myymälässämme. Satulatuolit nostivat ääntään sateessa.
Haluavat sisälle ja sähköpöydän äärelle tuomaan ergonomiaa työpäivääsi!

Mutta voiko satulatuolilla istua väärin? Kyllä, voi istua. Satulatuolilla tulisi istua istuimen takaosassa, jolloin paksuimmat pehmusteet jäävät istuinluiden alle. Pitäisi istua niin, että kantapäät ovat tukevasti maassa. Silloin ihminen automaattisesti kääntää asentoaan niin, että lantio kääntyy eteenpäin.

Jos satulatuolilla istuessaan voi potkia vauhtia, ja liikkua luontevasti sivuttaissuunnassa, on tuoli säädetty sopivalle tasolle.

Selkä suoristuu melko automaattisesti, kun tuolin korkeus on oikea, kantapäät ovat tukevasti maassa ja takapuoli on penkin takaosassa.

Satulatuoli vaatii kaverikseen oikeanlaisen pöydän.

Pöydän korkeus on kriittinen satulatuolilla istuttaessa, eikä satulatuolilla pitäisi istuen työskennellä tavallisen korkuisen pöydän ääressä. Satulatuolilla istuvan pöydän korkeus on riippuen istujan pituudesta yleensä noin 15 –25 senttimetriä korkeammalla.

Jos istuu liian alhaalla, niin silloin ihminen pääsee helposti kääntämään jalat kohtisuoraan, jolloin penkki ei enää ohjaa jalkoja oikeaan asentoon. Selkä köyristyy, koska lantio kääntyy taaksepäin. Lonkkakulmien pitäisi olla noin 135 astetta, eli mahdollisimman loivat. Lisäksi kyynärkulman olisi hyvä olla 90 astetta. Käsien tulisi levätä pöytätason päällä. Suosittelemmekin lämpimästi satulatuolin pariksi sähköpöytää. Näin tuolista pääsee hyötymään parhaiten ja hienosäätö onnistuu, esim. jos kengän korot vaihtelevat. Sähköpöytä ja satulatuoli ovat myös pari, josta pääsevät hyötymään useammat eripituiset käyttäjät.

Satulatuoli ei myöskään käy kaikille, se pitää erikseen kokeilla ja testata. Riippuen siitä, onko keho tavallista elastisempi vai jäykempi. Onko perussairauksia ja muut persoonalliset asiat ratkaisevat mikä kenellekkin käy. Kaikille ei käy kaikki.On aivan normaalia, että aluksi satulatuolilla istumisesta tulee kolotusta, vaikka istuma-asento olisi oikea ollutkin. Istuinluut voi kipeytyä, kun koko ylävartalon paino on yhtäkkiä ainoastaan ja vain istunluiden varaan. Alaselkä voi aluksi myös kipeytyä. Jos ryhdikäs asento on uusi asento istujalle, niin kipua voi alkuun tuntua. Satulatuoli onkin hyvä ottaa käyttöön vähitellen.

Myymälässämme pääsee testaamaan erilaisia satulatuolimalleja. Myös koekäyttö on mahdollinen palvelu.

Tutustu lisää: Royal, Salli, Toppe.
Tai tarvitko sen korkeamman säädettävän pöydän? Katso hyvä malli.

Team Rynkeby – God Morgon Oulun pyöräilijat lähtivät kohti Pariisia

Yrityskalusto on mukana tukemassa yhteispohjoismaista hyväntekeväisyystempausta, jolla kerätään varoja syöpäsairaiden lasten ja nuoten sekä heidän vanhempien tukemiseksi. 24.6.2019 olimme saattamassa Team Rynkeby – God Morgon Oulun pyöräilijät matkaan Rotuaarilta pilvipoutaisessa säässä kohti lähtötilaisuutta Helsingin Töölönlahden puistossa ja lopullista määränpäätä, Pariisia.

Team Rynkeby – God Morgon on hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkue, joka pyöräilee vuosittain Pariisiin ja kerää varoja syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Varat lahjoitetaan 100% Sylva ry:n ja Aamu Suomen lasten syöpäsäätiön kautta kohteeseen. 29.6–6.7.2019 Team Rynkeby – God Morgon pyöräilee Pariisiin 18. kerran. Projektissa on mukana 2100 pyöräilijää ja 500 huoltohenkilöä seitsemän eri maan 54 paikallisesta joukkueesta.

Yrityskalusto toivottaa koko joukkueelle turvallisia kilometrejä kohti Pariisia!

Kutsu meidät käymään!

Yrityskaluston Oulun team pääsi yllättäen ryhmäkuvaan, kun koulutussopimuksella meillä työskentelevä audiovisuaalisenalan opiskelija viritti salamat ja kameran kuntoon. Jännitti, kuin koulukuvaus aikanaan.

Samalla voimme esittää teille toiveen; Kutsu meidät kylään. Olemme valmiina palvelemaan kalusteasioissa. Kutsu suunnittelija ilmaiselle arviokäynnille toimitiloihisi. Tämä kuuluu palvelukonseptiimme. Suunnitellaan yhdessä toimistosi, joka saa hymyn huulillesi joka päivä.

Kalustealan suunnittelijoiden lisäksi kalusteiden kiertotalouden ammattilaiset ovat käytettävissäsi.
Hoidamme hommat uusien kalusteiden asennuksesta vanhojen kalusteiden kierrätykseen.

 

Outlet täynnä käytettyä kalustetta

Olemme saaneet olla mukana tekemässä asiakkaillemme upeita uusia neuvottelutiloja.
Ympäristövastuullisena toimittajana tarjoamme vanhoille, vielä toimintavuosia omaaville, kalusteille jatkomarkkinat.
Nyt on sinun tilaisuutesi hankkia edulliset kalusteet. Tule tutustumaan, kaikkia tuotteita emme ole ehtineet kuvata Outlettiin.

Kalusteita ja asiantuntemusta

Lue OP Oulun Yrityslehden mukava artikkeli Yrityskalustosta – Kalusteita ja asiantuntemusta

”Saimme Yrityskaluston yhteystiedot – miksi onneksi se osoittautuikaan!”

Asiakkaan kirjoittaessa näin, voi Yrityskaluston tiimi todeta onnistuneensa palvelulupauksessaan.

Lue koko tarina Weladon toimitilaprojektista!
Jutun on toimittanut Welado Oy

 

Weladolla alettiin etsiä uusia toimitiloja pääkonttorille Oulusta alkuvuodesta 2018. Useita vaihtoehtoja käytiin läpi, oikeanlaista ei tuntunut alkuun löytyvän millään. Emme halunneet tyytyä ”vain johonkin mihin mahdutaan” vaan tulevan pääkonttorin tuli kuvastaa weladolaisuutta ja johdattaa weladolaiseen toimintatapaan. Tulevien tilojen tuli edustaa yrityksen arvoja: rohkeasti avoin, empaattinen ja tekijöilleen paras.

”Jos tilat eivät ole enempää kuin sääsuoja, ovat tilakustannukset nimenomaan pelkkiä kustannuksia yritykselle. Panostaessamme tiloihin niin, että ne auttavat yritystämme toteuttamaan visiotamme ja arvojamme – ovat tilatkin investointi weladolaisuuteen ja tulevaisuuteen. Lisäksi uskomme, että tilaratkaisuilla voidaan tukea työskentelytapoja arvomaailmamme mukaiseen suuntaan.”, Noora Haverinen kuvailee Weladon toimitilajohtamisen periaatteita.

Lopulta sopiva kiinteistö löytyi Trevian Asset Managementilta Tutkijantieltä. Ensikäynnillä tilat olivat edellisen käyttäjän jäljiltä melkoisen kuluneita, mutta yhteisesti visioiden saatiin sopiva tilaratkaisu valmiiksi: Weladolle sommiteltiin noin 360m2:n tila, johon mahtuisi avovyöhyke (noin 32:lle työpisteille), 4 vetäytymistilaa, yksi toimistohuone kahdelle henkilökohtaisia tietoja käsittelevälle työntekijälle, kaksi neuvotteluhuonetta sekä erinomainen ”vapaan olemisen” tilavyöhyke.

”Yhteistyö Trevianin Juhan ja Jussin kanssa oli avointa, suorapuheista ja ratkaisuhakuista, juuri kuten asiakaspalvelun tuleekin olla. Kävimme läpi tarpeemme sekä kiinteistön mahdollisuudet ja ajatuksia pallottelemalla lopullinen ratkaisu sitten puristui hyvässä hengessä.”, Noora kuvailee.

Saimme Trevianilta Yrityskaluston Mian yhteystiedot – miksi onneksi se osoittautuikaan!

”Mia tiimeineen herätti meidän tilamme henkiin. Kävimme hänen kanssa läpi tilakyselymme tulokset, tarpeemme ja tavoitteemme tilojamme koskien. Yrityskalustolla tartuttiin heti olennaisimpiin asioihin, ymmärrettiin muutosjohtamisen tarpeet ja annettiin todella arvokasta palautetta sen hetken tilasuunnitelmiimme. Itseasiassa kalustesuunnitelman ansiosta päätimme siirtää avotilan takaseinää vielä pykälän kauemmas.

Yrityskalustolta saimme kalustustoimituksen lisäksi kalustus- ja sisustussuunnittelun, jotka todella viimeistelivät ja varmistivat tiloistamme toimivat. Kalusteratkaisut ovat saaneet todella paljon kiitosta kaikilta. Kokonaisuus on sommiteltu toimivaksi, esteettisiksi ja vielä tavoitebudjettimme huomioivaksi.

Yrityskalusto on jatkossakin ehdottomasti kumppanimme toimitilojen kehitysprojekteissa.”

Nyt kun olemme asustaneet uusissa tiloissamme 1,5 kuukautta, on toimistoarki jo asettunut ja käytännöt ovat suhteellisen selvillä.  Monitilaympäristö – joka meilläkin sekoitettiin perinteiseen avokonttoriin ihmisten mielissä etukäteen – aiheutti hieman epävarmuutta suunnitteluvaiheessa. Suuri osa henkilöistä olivat tottuneet työskentelemään omissa toimistohuoneissaan, mutta nyt muuton jälkeen palaute on kuitenkin ollut todella hyvää. Toimiston ja työskentelyn tunnelma on muuttunut kertaheitolla – ja todellakin weladolaisempaan suuntaan.

”Monitilaympäristö tuntui heti alusta aika luonnolliselle itselle, mutta ymmärsin toimistohuoneissa aiemmin eläneiden huolen avotilatyöskentelystä. Kun tänne muutettiin, niin se oikeastaan yllätti kaikki, miten avotilan rutiinit ja säännöt muotoutuivat itsestään ja luonnostaan. Avotila toimii nyt todella hyvin, mikä on tietenkin paljolti vetäytymistilojen ansiota. Erityisesti taukotilat ja vapaa-ajan vyöhyke ovat superloistavat! Vasta nyt olen ymmärtänyt taukoilun roolin työyhteisön hengen ylläpitäjänä. Onhan se tosi tärkeää istua yhdessä, juoda kahvia ja nauraa. Siellä monesti käydään läpi sellaisiakin asioita, jotka saattavat harmittaa tai ovat muuten vaikeita. Uusien tilojen ansiosta on suoraan sanottuna mukavampi tulla töihin aamulla”, oululainen weladolainen, Jussi Häkkinen, kuvailee.

Toden totta, Weladon taukotilat eli vapaan olemisen vyöhyke on saanut kaikilta kiitosta – myös Terveystalon työterveyshuollosta. Heidän edustaja totesi käynnillään, ettei koskaan ole nähnyt taukotiloja, mihin olisi panostettu yhtä paljon. Tämä vapaan olemisen vyöhyke on myös Weladon toimiston ”julkista tilavyöhykettä”, mikä tarkoittaa sitä, että sidosryhmämme edustajat voivat liikkua ja oleskella niissä vapaasti. Kaikki salassa pidettävä ja luottamuksellinen tieto on toisien ovien takana, joissa ulkopuoliset eivät ensisijaisesti liiku, eivätkä ainakaan itsekseen.