Ajankohtaista

Yrityskaluston blogi ja ajankohtaista toimistokalusteista sekä työympäristöistä

Koulutussopimukset ovat osa yrityksemme yhteiskuntavastuuta

marras 30, 2023 | Ajankohtaista

Luovaa oppimista ja vastuullisuutta liiketoiminnassamme

Yrityksemme ei toimi erillään muista, vaan se kantaa vahvaa vastuuta yhteiskunnasta. Yhteiskuntavastuu on meille enemmän kuin pelkkä periaate – se on sitoutumista kestävään ja vastuulliseen liiketoimintaan, ympäristön kunnioittamiseen sekä lakien ja sopimusten tinkimättömään noudattamiseen.

Tässä valossa korostamme koulutussopimusten merkitystä oppilaitosten kanssa, erityisesti pitkäaikaisen kumppanuutemme Ammattioppilaitos Luovin kanssa. Tämä ei ole vain liitto kahden toimijan välillä, vaan se on hedelmällinen vuoropuhelu, joka synnyttää etuja meille, oppilaitokselle ja ennen kaikkea opiskelijoille. Oppilaitosyhteistyö ei ole ainoastaan investointi tulevaisuuteen, vaan se on konkreettista yhteiskuntavastuun toteuttamista.

Tässä artikkelissa avautuu tarina siitä, miten Yrityskalusto kantaa vastuuta ja samalla avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin oppilaitosyhteistyön kautta. Lue eteenpäin ja tutustu siihen, miten yhteiskuntavastuullinen toimintamalli on voimavara niin yritykselle, oppilaitokselle kuin koko yhteiskunnallekin ja ennenkaikkea opiskelijalle. 

Yrityskalusto on monelle puuseppäopiskelijalle ensimmäinen kosketus työelämään. Yrityskalusto tarjoaa meille turvallisen ja ymmärtävän työympäristön, jossa opiskelijamme erityiset tarpeet otetaan huomioon niin työtehtävissä kuin ohjauksessakin. Sieltä kouluun palaavat opiskelijat ovat hymyileviä, iloisia ja pari pykälää ammatilliselta itsetunnoltaan kasvaneita nuoria.

Jukka Kilponen, ammatillinen erityisopettaja

Kokemuksia kymmenistä koulutussopimuksista

Yrityskalusto toimii opiskelijoiden oppimispolulla mahdollistaen käytännön oppimisen työpaikalla. Tämä yhteistyömalli takaa, että opiskelijat saavat korkealaatuista ohjausta ja tukea työelämässä oppimiseen. Yhteistyössä Luovin opettajien ja ohjaajien sekä yrityksemme työpaikkaohjaajan kanssa varmistamme, että oppilaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus soveltaa oppimaansa käytännössä.

Opiskelijoiden tuoma raikas näkökulma ja innokkuus ovat olleet todellinen piristysruiske yrityksemme työilmapiirille. Heidän monipuolinen taustansa ja erityisosaamisensa tuovat uusia ideoita ja näkökulmia työtehtäviin. Tämä yhteistyö ei ole vain nykyhetken voitto, vaan myös investointi tulevaisuuteen.

Kymmenien koulutussopimusten kautta olemme oppineet arvostamaan opiskelijoiden panosta. Yhteistyössä olemme kiinnittäneet erityistä huomiota neuroepätyypillisten henkilöiden tarpeisiin, mahdollistaen työtilojen muokkaamisen ja toimenkuvan säätämisen tarpeiden mukaan. Tämä ei ole pelkästään vastuullisuutta, vaan myös oppimista, jota voimme jakaa myös asiakkaillemme.

 

Tauot ja työhyvinvointi

Koulutusjaksot eivät rajoitu vain ammatillisten taitojen opettamiseen, vaan ne sisältävät myös työelämässä tarvittavia perustaitoja. Työaikaan, työvaatteisiin, taukoihin ja viestintätapoihin liittyvät asiat ovat osa laajempaa työympäristössä toimimista. Näiden opettaminen ei vain valmista opiskelijoita tulevaan työelämään, vaan varmistaa, että he voivat integroitua sujuvasti työelämään missä tahansa organisaatiossa.

Taukojen merkitys työhyvinvoinnille on merkittävä, ja koulutusjaksoilla korostetaan myös niiden pitämisen periaatteita. Opiskelijoille opetetaan, miten huolehtia omasta jaksamisestaan ja hyödyntää taukoja tehokkaasti myös verkostoitumiseen. Näitä taitoja tarvitaan työelämässä menestymiseen.

 

Investointi tulevaisuuteen

Vaikka koulutusjaksot voivat tuntua ylimääräisiltä vaatimuksilta, ei perusliiketoiminnaltamme, ne ovat investointi tulevaisuuteen. Oikein suunniteltu koulutus varmistaa, että opiskelijat tulevat työpaikoille valmiina ja tietoisina siitä, miten toimia. Tämä on investointi, joka maksaa itsensä takaisin osaavina ja motivoituneina työntekijöinä, jotka vievät mukanaan arvokasta oppia koko yhteiskunnalle.

Näillä ajatuksilla otamme vastaan seuraavat koulutussopimukset, sillä tiedämme, että jokainen opiskelija on potentiaalinen voimavara ja tuo mukanaan oman arvokkaan panoksensa yrityksemme kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vastuuseen.

Ammatillisena erityisopettajana näen jokaisessa nuoressamme piilevän potentiaalin. Tämän ainutlaatuisen voiman esiin tuomiseen tarvitaan aikaa, mutta se on kaikkien saavutettavissa! Itsetunnon vahvistaminen ja ammatti-identiteetin kehittäminen ovat avainasemassa työelämässä oppimisen matkalla.

Oulun Yrityskalusto Oy on ollut meidän pitkäaikainen yhteiskumppanimme. He ovat tarjonneet opiskelijoille turvallisen, kannustavan sekä ammatillisesti kehittävän oppimisympäristön. Olemme yhdessä rakentaneet asiantuntevaa ja yhteisöllistä ilmapiiriä, joka valmentaa nuoremme työelämään.

Erilaisuus on rikkautta, ja yhteisenä tavoitteenamme on varmistaa, että jokainen nuori löytää oman polkunsa kohti merkityksellistä työtä ja hyvää elämää.

Kiitos koko Oulun Yrityskaluston  henkilökunnalle työpanoksestanne! Yhdessä olemme enemmän ❤️

Linda Niskala, ammatillinen erityisopettaja

LinkedIn

Näyttämällä myymälässämme puhelimestasi,
että seuraat ja suosittelet meitä, saat lahjan!